Thuresson, Hanna, and Ann Quennerstedt. 2020. “Barns Och Elevers Inflytande I förskolan Och Skolan: En forskningsöversikt”. Educare, no. 2 (September):92-116. https://doi.org/10.24834/educare.2020.2.5.