Dahl, Christoffer, and Anna Smedberg Bondesson. 2020. “Skönlitteraturens språk: Det Dubbla Perspektivets möjligheter Vid Textanalys”. Educare, no. 2 (December):1-22. https://doi.org/10.24834/educare.2021.2.1.