Hellberg, Lina, Susanne Thulin, and Andreas Redfors. 2022. “Förskollärares Tal Om Fysik I förskolan: Från avgränsad Aktivitet till Vardagen Som utgångspunkt”. Educare - Vetenskapliga Skrifter, no. 4 (May):1-26. https://doi.org/10.24834/educare.2022.4.1.