Williams, Pia, Sonja Sheridan, and Elisabeth Mellgren. 2021. “Likvärdighet Och Kvalitet: En Studie Om förskollärarstudenters verksamhetsförlagda Utbildning”. Educare, no. 2 (March):113-45. https://doi.org/10.24834/educare.2021.2.5.