Walldén, Robert. 2021. “Kommunikativa Orienteringar I Kunskapsbyggande Interaktion: Förhandling Om ämnesinnehåll I språkligt Heterogena Klassrum”. Educare, no. 2 (March):146-81. https://doi.org/10.24834/educare.2021.2.6.