Liljestrand, Johan. 2021. “Undervisning I förskolan:: En Ansats utifrån förskollärares Yrkeskunnande”. Educare, no. 4 (November):192-212. https://doi.org/10.24834/educare.2021.4.7.