Karlsudd, Peter Ingemar, and Marianne Dahl. 2021. “Att Avlasta Eller Avlastas? Lärare I Fritidshems Uppfattningar Om Sin Arbetssituation Och Behovet Av lärarassistenter”. Educare, no. 3 (December):1-29. https://doi.org/10.24834/educare.2022.3.1.