Karlsson, M. (2017) “”Ser ni att det är någon som är ledsen här nu?”: Barn och vuxna hanterar moraliska problem i förskolans verksamhet”, Educare, (2), pp. 7–30. doi: 10.24834/educare.2017.2.1.