Rendahl, J., Risenfors, S., Korp, P., Pipping Ekström, M. and Berg, C. (2017) “Forskarinitierat rollspel med efterföljande fokusgruppintervju: en metod för att främja delaktighet och reflektion”, Educare, (2), pp. 31–55. doi: 10.24834/educare.2017.2.2.