Lago, L. (2017) “”Var ska jag vara då?”: Om platsens betydelse för att skapa mening om fritidshem, förskoleklass och årskurs ett”, Educare, (2), pp. 81–102. doi: 10.24834/educare.2017.2.4.