Palla, L. and Vallberg-Roth, A.-C. (2020) “Didaktiska stämmor om undervisande förskollärare”, Educare - vetenskapliga skrifter, (2), pp. 1-26. doi: 10.24834/educare.2020.2.1.