Eriksson, A., Svensson, A.-K. and Beach, D. (2019) “Förskolepersonals tal om ansvar i relation till den förtydligade ansvarsstrukturen i svensk förskolepolicy”, Educare - vetenskapliga skrifter, (3), pp. 87 - 112. doi: 10.24834/educare.2019.3.6.