Thuresson, H. and Quennerstedt, A. (2020) “Barns och elevers inflytande i förskolan och skolan: En forskningsöversikt”, Educare, (2), pp. 92–116. doi: 10.24834/educare.2020.2.5.