Ahlstrand, P. (2020) “Kvalitativa aspekter av gestaltande redovisning - exemplet teater”, Educare - vetenskapliga skrifter, (1), pp. 4 - 33. doi: 10.24834/educare.2020.1.2.