Hellberg, L., Thulin, S. and Redfors, A. (2022) “Förskollärares tal om fysik i förskolan: Från avgränsad aktivitet till vardagen som utgångspunkt”, Educare - vetenskapliga skrifter, (4), pp. 1–26. doi: 10.24834/educare.2022.4.1.