Williams, P., Sheridan, S. and Mellgren, E. (2021) “Likvärdighet och kvalitet: En studie om förskollärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning”, Educare, (2), pp. 113–145. doi: 10.24834/educare.2021.2.5.