Walldén, R. (2021) “Kommunikativa orienteringar i kunskapsbyggande interaktion: Förhandling om ämnesinnehåll i språkligt heterogena klassrum”, Educare, (2), pp. 146–181. doi: 10.24834/educare.2021.2.6.