Liljestrand, J. (2021) “Undervisning i förskolan:: En ansats utifrån förskollärares yrkeskunnande”, Educare, (4), pp. 192–212. doi: 10.24834/educare.2021.4.7.