Karlsudd, P. I. and Dahl, M. (2021) “Att avlasta eller avlastas? Lärare i fritidshems uppfattningar om sin arbetssituation och behovet av lärarassistenter”, Educare, (3), pp. 1–29. doi: 10.24834/educare.2022.3.1.