Malmbjer, A. K., Olsson Jers, C. and Wärnsby, A. (2022) “Vikten av ett nationellt professionsspråk för teori- och praktikutveckling i svensk högre utbildning: Exemplet forskning om respons på studenters skriftliga och muntliga framställning”, Educare, (3), pp. 62–74. doi: 10.24834/educare.2022.3.3.