[1]
M. Karlsson, “”Ser ni att det är någon som är ledsen här nu?”: Barn och vuxna hanterar moraliska problem i förskolans verksamhet”, educare, no. 2, pp. 7–30, Jan. 2017.