[1]
J. Rendahl, S. Risenfors, P. Korp, M. Pipping Ekström, and C. Berg, “Forskarinitierat rollspel med efterföljande fokusgruppintervju: en metod för att främja delaktighet och reflektion”, educare, no. 2, pp. 31–55, Jan. 2017.