[1]
L. Lago, “”Var ska jag vara då?”: Om platsens betydelse för att skapa mening om fritidshem, förskoleklass och årskurs ett”, educare, no. 2, pp. 81–102, Jan. 2017.