[1]
L. Palla and A.-C. Vallberg-Roth, “Didaktiska stämmor om undervisande förskollärare”, educare, no. 2, pp. 1-26, Jan. 2020.