[1]
A. Eriksson, A.-K. Svensson, and D. Beach, “Förskolepersonals tal om ansvar i relation till den förtydligade ansvarsstrukturen i svensk förskolepolicy”, educare, no. 3, pp. 87 - 112, Aug. 2019.