[1]
H. Thuresson and A. Quennerstedt, “Barns och elevers inflytande i förskolan och skolan: En forskningsöversikt”, educare, no. 2, pp. 92–116, Sep. 2020.