[1]
C. Dahl and A. Smedberg Bondesson, “Skönlitteraturens språk: Det dubbla perspektivets möjligheter vid textanalys”, educare, no. 2, pp. 1–22, Dec. 2020.