[1]
P. Ahlstrand, “Kvalitativa aspekter av gestaltande redovisning - exemplet teater”, educare, no. 1, pp. 4 - 33, Mar. 2020.