[1]
L. Hellberg, S. Thulin, and A. Redfors, “Förskollärares tal om fysik i förskolan: Från avgränsad aktivitet till vardagen som utgångspunkt”, educare, no. 4, pp. 1–26, May 2022.