[1]
P. Williams, S. Sheridan, and E. Mellgren, “Likvärdighet och kvalitet: En studie om förskollärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning”, educare, no. 2, pp. 113–145, Mar. 2021.