[1]
J. Liljestrand, “Undervisning i förskolan:: En ansats utifrån förskollärares yrkeskunnande”, educare, no. 4, pp. 192–212, Nov. 2021.