[1]
P. I. Karlsudd and M. Dahl, “Att avlasta eller avlastas? Lärare i fritidshems uppfattningar om sin arbetssituation och behovet av lärarassistenter”, educare, no. 3, pp. 1–29, Dec. 2021.