[1]
A. K. Malmbjer, C. Olsson Jers, and A. Wärnsby, “Vikten av ett nationellt professionsspråk för teori- och praktikutveckling i svensk högre utbildning: Exemplet forskning om respons på studenters skriftliga och muntliga framställning”, educare, no. 3, pp. 62–74, Jan. 2022.