Rendahl, J., S. Risenfors, P. Korp, M. Pipping Ekström, and C. Berg. “Forskarinitierat Rollspel Med efterföljande Fokusgruppintervju: En Metod för Att främja Delaktighet Och Reflektion”. Educare, no. 2, Jan. 2017, pp. 31-55, doi:10.24834/educare.2017.2.2.