Eriksson, A., A.-K. Svensson, and D. Beach. “Förskolepersonals Tal Om Ansvar I Relation till Den Förtydligade Ansvarsstrukturen I Svensk Förskolepolicy”. Educare - Vetenskapliga Skrifter, no. 3, Aug. 2019, pp. 87 -12, doi:10.24834/educare.2019.3.6.