Thuresson, H., and A. Quennerstedt. “Barns Och Elevers Inflytande I förskolan Och Skolan: En forskningsöversikt”. Educare, no. 2, Sept. 2020, pp. 92-116, doi:10.24834/educare.2020.2.5.