Hellberg, L., S. Thulin, and A. Redfors. “Förskollärares Tal Om Fysik I förskolan: Från avgränsad Aktivitet till Vardagen Som utgångspunkt”. Educare - Vetenskapliga Skrifter, no. 4, May 2022, pp. 1-26, doi:10.24834/educare.2022.4.1.