Williams, P., S. Sheridan, and E. Mellgren. “Likvärdighet Och Kvalitet: En Studie Om förskollärarstudenters verksamhetsförlagda Utbildning”. Educare, no. 2, Mar. 2021, pp. 113-45, doi:10.24834/educare.2021.2.5.