Berg, B. “Undervisningsbegreppets innebörd I förskolan utifrån Ett läroplansteoretiskt Perspektiv”. Educare, no. 3, Jan. 2022, pp. 75-97, doi:10.24834/educare.2022.3.4.