Liljestrand, J. “Undervisning I förskolan:: En Ansats utifrån förskollärares Yrkeskunnande”. Educare, no. 4, Nov. 2021, pp. 192-1, doi:10.24834/educare.2021.4.7.