Karlsudd, P. I., and M. Dahl. “Att Avlasta Eller Avlastas? Lärare I Fritidshems Uppfattningar Om Sin Arbetssituation Och Behovet Av lärarassistenter”. Educare, no. 3, Dec. 2021, pp. 1-29, doi:10.24834/educare.2022.3.1.