Rendahl, Jenny, Signild Risenfors, Peter Korp, Marianne Pipping Ekström, and Christina Berg. “Forskarinitierat Rollspel Med efterföljande Fokusgruppintervju: En Metod för Att främja Delaktighet Och Reflektion”. Educare, no. 2 (January 1, 2017): 31–55. Accessed December 5, 2023. https://ojs.mau.se/index.php/educare/article/view/350.