Palla, Linda, and Ann-Christine Vallberg-Roth. “Didaktiska Stämmor Om Undervisande Förskollärare”. Educare - vetenskapliga skrifter, no. 2 (January 8, 2020): 1-26. Accessed August 9, 2022. https://ojs.mau.se/index.php/educare/article/view/391.