Eriksson, Anita, Ann-Katrin Svensson, and Dennis Beach. “Förskolepersonals Tal Om Ansvar I Relation till Den Förtydligade Ansvarsstrukturen I Svensk Förskolepolicy”. Educare - vetenskapliga skrifter, no. 3 (August 16, 2019): 87 - 112. Accessed January 27, 2022. https://ojs.mau.se/index.php/educare/article/view/457.