Thuresson, Hanna, and Ann Quennerstedt. “Barns Och Elevers Inflytande I förskolan Och Skolan: En forskningsöversikt”. Educare, no. 2 (September 1, 2020): 92–116. Accessed July 19, 2024. https://ojs.mau.se/index.php/educare/article/view/473.