Hellberg, Lina, Susanne Thulin, and Andreas Redfors. “Förskollärares Tal Om Fysik I förskolan: Från avgränsad Aktivitet till Vardagen Som utgångspunkt”. Educare - vetenskapliga skrifter, no. 4 (May 23, 2022): 1–26. Accessed September 29, 2022. https://ojs.mau.se/index.php/educare/article/view/516.