Williams, Pia, Sonja Sheridan, and Elisabeth Mellgren. “Likvärdighet Och Kvalitet: En Studie Om förskollärarstudenters verksamhetsförlagda Utbildning”. Educare, no. 2 (March 2, 2021): 113–145. Accessed June 22, 2024. https://ojs.mau.se/index.php/educare/article/view/526.