Berg, Benita. “Undervisningsbegreppets innebörd I förskolan utifrån Ett läroplansteoretiskt Perspektiv”. Educare, no. 3 (January 13, 2022): 75–97. Accessed June 22, 2024. https://ojs.mau.se/index.php/educare/article/view/651.