Liljestrand, Johan. “Undervisning I förskolan:: En Ansats utifrån förskollärares Yrkeskunnande”. Educare, no. 4 (November 22, 2021): 192–212. Accessed July 20, 2024. https://ojs.mau.se/index.php/educare/article/view/662.