Karlsudd, Peter Ingemar, and Marianne Dahl. “Att Avlasta Eller Avlastas? Lärare I Fritidshems Uppfattningar Om Sin Arbetssituation Och Behovet Av lärarassistenter”. Educare, no. 3 (December 6, 2021): 1–29. Accessed June 22, 2024. https://ojs.mau.se/index.php/educare/article/view/691.